Elk jaar zeggen leden op om welke reden dan ook. Gelukkig komen er ook weer nieuwe leden bij. Dat hoort bij de dynamiek van een vereniging. Hoewel velen het lidmaatschap van de tennisclub in de winterperiode niet op het eerste plan hebben staan is het toch van belang als u overweegt op te zeggen. Immers wij dienen aan de KNLTB een afdracht te betalen van € 20.00 voor elk lid dat na 31 december geregistreerd staat. Daarom communiceren wij al enkele jaren om tijdig op te zeggen. Dat wil zeggen: vóór 31 december (ivm postverwerking en administratieve afhandeling).

 

De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat niet alle leden zich dit realiseren. Daarom zijn we uit kostenoverwegingen helaas genoodzaakt om voortaan de KNLTB-bijdrage terug te vorderen bij niet tijdige opzegging. Laat het niet zover komen en zorg dus voor opzegging vóór 31 december. 

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. U kunt via de website (tcdeburght.nl) een formulier "beëindiging lidmaatschap” downloaden en dit opsturen of via email: ledenadmin@tcdeburght.nl