JS Facebook Likebox Slider

De Sponsorcommissie bestaat uit:

Ronald Bonten (coordinator): sponsortcdeburght@gmail.com 

De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid.

De hoofdtaken van de coordinator van de sponsorcommissie zijn:

Leidt de sponsor commissie
Verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen
e.d.
Coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid·
Bewaakt het budget
Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors
Is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met
de sponsors en ziet toe op naleving ervan
Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging
Behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor
Stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en
draagt zorg voor de uitvoering·
Geeft wensen /problemen vanuit de commissie aan richting de voorzitter en
koppelt dit terug aan de commissieleden
Doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door
aan de secretaris
Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie·
Coördineert de taakverdeling binnen de commissie

Tweets

TCDeBurght Vanavond om 18.30 uur gaat de Ladies Night weer van start!
TCDeBurght In samenwerking met onze vrienden van TC De Hazendans bieden wij onze leden dit jaar de gelegenheid om Roland Garro… https://t.co/6TxUjR7uIe
TCDeBurght Vanmiddag worden vanaf 12 uur de finales van de clubkampioenschappen dubbels gespeeld. Om 12 uur de finale damesdub… https://t.co/OwqkHQKfjZ
Go to top