Om de club goed te kunnen laten functioneren heeft TC De Burght een aantal commissies ingesteld. Via de links in het menu kunt u per commissie zien wat de doelstellingen zijn, wie er deel van uitmaken en hoe u contact op kunt nemen met de commissieleden. Vrijwillgers zijn altijd van harte welkom!