Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 januari om 20 uur. Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.